Calcium-Magnesium-Kalium Combi-preparaten (bereiding-recept)

Eerste Hulp Bij Ongevallen
Post Reply
vheeswijk
Posts: 132
Joined: Tue Oct 20, 2015 8:35 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Calcium-Magnesium-Kalium Combi-preparaten (bereiding-recept)

Post by vheeswijk »

Calcium-Magnesium-Kalium Combi-preparaten.
Deze posting is bedoeld voor dié preppers die hun eigen mineraal-suppleties zeer goedkoop en in grote hoeveelheden willen bereiden. De beschreven procedures zijn uiterst simpel, zelf uit te voeren onder zeer primitieve condities (SHTF) en zonder enige kennis of bijzondere vaardigheden. Verondersteld wordt dat u wel de beschikking heeft tot een balans tot 0,1 gram nauwkeurig.
balans:

Inleiding:

Calcium suppletie
Kalium suppletie
Magnesium suppletieCalcium-magnesium interactie.
Calcium heeft magnesium nodig om opgenomen te worden en goed te kunnen werken. Een hoge calciuminname moet dus gepaard gaan met een hoge magnesiuminname, anders raakt de voorraad magnesium in het lichaam uitgeput. Terwijl calcium en magnesium samenwerken, zijn ze dus ook elkaars antagonisten. Calcium zonder magnesium put magnesium uit, maar magnesium zonder calcium kan ook calcium uitputten en een lage bloeddruk tot gevolg hebben. Een goede verhouding tussen calcium en magnesium in supplementen is 2:1 of nog beter, gezien het veel voorkomen van magnesiumtekorten, is 3:2. Een goede calcium suppletie bevat dus altijd magnesium en omgekeerd. Een combi-preparaat dus!

Kalium-magnesium interactie.
Een soortgelijke interactie vinden we bij Magnesium en Kalium. Als er sprake is van een magnesium deficiëntie dan is het moeilijk om een kalium deficiëntie te corrigeren. Voor de opname van Kalium is dus (voldoende) Magnesium vereist. Een combi-preparaat dus!

De betere mineraal suppleties van Calcium, Magnesium en Kalium vinden we soms bij apotheken, drogisterijen, reformhuizen, en zelfs de HEMA en Kruidvat in de vorm van combipreparaten.
In deze posting worden de gemakkelijke bereidingen van de volgende farmaceutische formuleringen beschreven:

Calcium - Magnesium Combipreparaat. (8% Ca; 10% Mg)
Kalium - Magnesium Combipreparaat. (14% K; 9% Mg)De bereidingen zijn zeer eenvoudig en worden uitgevoerd in een ondiep schaaltje dat kan worden verwarmd op een theelichtje of een opstelling van één euro welke ik heb aanschaft bij de ACTION (afdeling kaarsen, foto hieronder).

Naam: ACTION.jpg Bekeken: 744 Groote: 111,6 KB

Voor het bereiden van de genoemde calcium, magnesium en kalium preparaten heeft u de volgende chemicaliën nodig die allen kunnen worden aangeschaft bij Hekserij.nl.

Citroenzuur 250 gram: 2 euro
Magnesiumhydroxidecarbonaat 50 gram: 6 euro
Calciumcarbonaat 250 gram: 2 euro
Kaliumcarbonaat 50 gram: 2 euroVoor minder dan 15 euro kunt u eenvoudig grote hoeveelheden van mineraalsuppleties maken met een uitstekende biologische beschikbaarheid (bioavailability). Een balans kan duurder uitvallen.

Een bereidingsschema van 4 preparaten waaronder 2 combipreparaten vindt u hieronder. De formuleringen/bereidingen zijn in blauw font. De toelichtingen zijn in zwart font.
Schema.jpg

BEREIDINGEN / PROCEDURES
Bereiding Magnesiumcitraat (Basisoplossing) Mg.H.Citraat
Procedure 1 (zie schema)
In een schaaltje met maximaal 20 ml water wordt 5,3 gram citroenzuur opgelost op het hierboven getoonde brandende theelichtje. Hieraan wordt portiegewijs toegevoegd 2,4 gram basisch magnesiumcarbonaat en geroerd (bruisen) en verwarmd tot de inhoud geheel helder is. Het bruisen van het mengsel is dan al opgehouden. Er wordt een heldere oplossing verkregen die we de "basisoplossing" noemen. Deze dient dan voor de bereiding van de combipreparaten Ca-Mg of K-Mg hieronder beschreven.

Bereiding calcium - magnesium combipreparaat. Ca.Mg.Citraat.
Procedure 2 (zie schema)
Aan de verwarmde of nog warme basisoplossing (hierboven, procedure 1) wordt in porties onder roeren en verwarmen 1,2 gram calciumcarbonaat toegevoegd. Wederom gaat het mengsel bruisen en het wordt troebel. Het troebele mengsel op een theelichtje geleidelijk indampen tot droog. Opbrengst: 7 gram. De verkregen massa fijnpoederen en in potje doen.
Etiketteren als "Combi Ca en Mg (als citraat), 1/2 theelepel per dag voor het slapen gaan". 8% Ca, 10% Mg.
Het preparaat is geindiceerd bij magnesium en/of calcium-deficiëntie. In het laatste geval (Ca) ook vitamine D nemen.
Om de biologische beschikbaarheid van vooral Ca te verbeteren wordt aangeraden de dosering (1/2 theelepel) samen met een mespuntje extra citroenzuur in een half borrelglaasje water te roeren, enige tijd (15 min) laten staan en op te drinken.

Bereiding Kalium - Magnesium combipreparaat. K.Mg.Citraat
Procedure 3 (zie schema)
Aan de verwarmde basisoplossing (hierboven, procedure 1) in porties toevoegen onder roeren van 1,7 gram kaliumcarbonaat. Wederom gaat het mengsel bruisen. Tijdens indampen ontstaat er een neerslag. Schaaltje geheel indampen tot droge koek. Fijnmaken en in potje doen. Opbrengst: 7 gram.
Etiketteren als "Combi Kalium - Magnesium (als citraat), 1/2 theelepel per dag voor het slapen gaan".
K = 14%; Mg= 9%. K/Mg = 1,6. Kalium suppletie.
Indicaties:

Kaliumdeficiëntie
Magnesiumdeficiëntie
Samen (1 theelepel) met glucose en wat keukenzout in water na veel electroliet-verlies (diarree).U heeft nu de beschikking over uitstekende farmaceutische formuleringen voor Ca, Mg en K -suppleties en u bent eigenlijk al klaar. Om het schema (hierboven) nog volledig te maken worden ten overvloede, nu u dus toch de smaak te pakken heeft, nog twee preparaten beschreven:

Magnesium citraat, Mg3(Citraat)2
Procedure 4 (zie schema)
Aan de basisoplossing (hierboven, procedure 1) wordt onder verwarming portiegewijs 1,2 gram basisch magnesiumcarbonaat toegevoegd. Het mengsel gaat weer bruisen. Verder verwarmen en nu en dan roeren tot het bruisen is opgehouden en de vloeistof bijna helder is (ca. 30 min). Langzaam indampen op schaaltje tot een vaste brij wordt verkregen. Massa wat lossteken en verder verwarmen tot droog.
Product (~6,8 gram) fijnpoederen en in potje doen.
Etiketeren als Magnesium citraat. Mg3(Citraat)2. 15 % Mg.

Calcium Citraat (oplosbaar) Ca.H.Citraat
Procedure 5 (zie schema)
In een klein schaaltje met ca. 20 ml water wordt 4,2 gram citroenzuur opgelost onder lichte verwarming (bv. een theelichtje). Hieraan wordt toegevoegd 2,0 gram calciumcarbonaat in porties en met roeren. Als het bruisen is afgelopen wordt het schaaltje met inhoud op het theelichtje verder ingedampt tot een droge koek. Tijdens indampen ontstaat een neerslag. De koek regelmatig omspatelen en licht verwarmen tot een kurkdroge massa. Fijnmaken en in potje doen. Opbrengst: 4,8 gram.
Etiketeren als "Ca.H.Citraat / calciumcitraat Calcium = 16%, Calcium suppletie.
De biologische beschikbaarheid van Ca uit dit preparaat is beter dan die eerder beschreven .

Voor de suppletie van Calcium verdient het calcium - magnesium combipreparaat (hierboven) met een mespuntje extra citroenzuur en eventueel extra vitamine D de voorkeur.

De preparaten beschreven onder de procedures 4 en 5 zijn ook wel commercieël verkrijgbaar en zelfs heel goed maar missen toch het raffinement van de combi-preparaten beschreven onder de procedures 2 en 3 (zie discussie in de inleiding). U bent na het uitvoeren van de procedures 1, 2 en 3 eigenlijk al klaar!

Alle hierboven beschreven bereidingen zijn gemakkelijk op te schalen tot grote hoeveelheden, mits u ervoor zorgt dat de verwarming tijdens de bereidingen en indampen voorzichtig plaatsvindt. Jazeker!, door de organische rest (-citraat, citroenzuur) kan het materiaal zelfs "aanbranden".

Als u chemicaliën koopt bij de Hekserij.nl vergeet dan ook niet direct Kaliumjodide mee te bestellen voor een radio-actieve fall-out event.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

vheeswijk
Posts: 132
Joined: Tue Oct 20, 2015 8:35 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Alternatieve bereiding van een Kalium-Magnesium combipreparaat.

Post by vheeswijk »

In een eerdere posting is gebleken dat een bereiding van een Magnesiumcitraat suppletie uit Magnesiumsulfaat toch te moeilijk bleek voor de gemiddelde prepper.
De bereiding van een Kalium-Magnesium-Combipreparaat uit magnesiumsulfaat is echter een groot succes.
Magnesiumsulfaat is zeer goedkoop en u kunt het ook gebruiken voor de bemesting (magnesium-suppletie) van uw moestuin, google: magnesium meststof.

K-Mg-combipreparaten
Deze combipreparaten zijn voornamelijk bedoeld als Kalium-suppletie vooral als er sprake is van water en electroliet-verlies door hevige diarree. Voor de behandeling van Calcium en/of Magnesiumtekorten kan men beter grijpen naar een Calcium-Magnesium combipreparaat. Hieronder volgen 2 procedures voor het maken van dit K-Mg-Combipreparaat (in blauw font).

Kalium Magnesium Suppletie (Combipreparaat)
Kalium Magnesium Suppletie (als bruispoeder)Kalium Magnesium Suppletie (Combipreparaat)
In 20 ml water in een ondiep schaaltje worden Magnesiumsulfaat (MgSO4.7H2O, 9,9 gram) en citroenzuur (5,6 gram) opgelost met verwarming (waxinelichtje) in een opstelling als eerder beschreven. Aan de verkregen heldere oplossing wordt Kaliumcarbonaat (K2CO3, 5,6 gram) portiegewijs en met roeren toegevoegd. Het verkregen mengsel langzaam indampen tot er een brei ontstaat. Deze brei regelmatig omspatelen en verder indampen tot droog. De droge koek fijnmaken in een mortier en in een potje doen. Opbrengst: ca. 14 gram; K 15%, Mg 7%.
Als Kalium-suppletie: 1/2 afgestreken theeleper per dag. Bij electrolyt-verlies door diarree samen met wat glucose/honing en keukenzout 1 afgestreken thelepel per dag.

Kalium Magnesium Suppletie (Combipreparaat-bruispoeder).
Kristallijn Magnesiumsulfaat (MgSO4.7H2O, 4,9 gram) wordt op een schaaltje verwarmd (minstens een uur en regelmatig omspatelen). Het meeste kristalwater (7 H2O) is dan uit het preparaat verwijderd. Deze procedure wordt herhaald met Citroenzuur (4,2 gram voorzichtig 0,5 uur verwarmen en regelmatig omspatelen). De fijngemaakte poeders worden samen in een schaaltje of mortier gebracht met een flinke mespunt Kurkuma (Curcuma, geelwortelpoeder) en gemengd tot een egale kleur (zonder witte spikkels en gele strepen) wordt verkregen.
Voeg Kaliumcarbonaat (2,8 gram) en weer een flinke mespunt Kurkuma aan het mengsel en meng/maal wederom tot een poeder met een egale lichtgele achtergrondkleur wordt verkregen.
Droog en goed gesloten bewaren. Dosis 1 x daags afgestreken theelepel in een half gevuld borrelglaasje met water. Roeren tot het bruisen is afgelopen. Dosering als hierboven.

In de hierboven beschreven procedure wordt geel-wortel poeder (Kurkuma, Curcuma) gebruikt bij het fijnmaken en mengen van de poeders. Dit is een ouderwetse apothekers-truc om te zien of de verkregen mengpoeders wel fijn genoeg en goed gemengd zijn. Het poeder moet egaal zijn zónder donker-gele strepen en witte spikkels. Geelwortel (Kurkuma) wordt hier gebruikt als een hulpmiddel bij de bereiding van het bruispoeder. Het wordt gebruikt om voedingsmiddelen geel te kleuren en heeft zelfs een E-nummer (E-100), maar het is een specerij met heel bijzondere eigenschappen en daar gaat de volgende posting over.

vheeswijk
Posts: 132
Joined: Tue Oct 20, 2015 8:35 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Kurkuma met zwarte Peper. Een bijzonder DIY-medicijn

Post by vheeswijk »

In de bovenstaande posting wordt geelwortelpoeder gebruikt als een hulpmiddel bij het goed mengen van witte poeders. Het gebruik van gekleurde poeders voor het verkrijgen van homogene poeders is een ouderwetse apothekerstruc. Het Kurkuma wordt in deze pharmaceutische formulering overigens niet opgenomen door het lichaam.

De actieve stof (en kleurstof), in geelwortel is curcumine (goed overzicht).
Curcumine is door de Europese wetgeving goedgekeurd als voedseladditief met E-nummer E100. Het komt voor in de specerij kurkuma of koenjit in de Indonesische en Indiase keuken, en is de basis van wat onder de naam kerrie bekend is geworden.

Geelwortel (kurkuma, curcuma, koenjit) wordt in Azië niet alleen gebruikt om rijst mee te kleuren, maar ook als medicijn tegen allerlei ziektes, zoals trombose en hersenaandoeningen waaronder de ziekte van Alzheimer en Parkinson. In India waar massa’s kurkuma worden gegeten is bovendien gebleken dat het aantal prostaatgevallen het laagste is op de hele wereld. In India krijgen 5 van de 100.000 mannen de kankersoort, terwijl dit in landen als Engeland 116 mannen zijn. Overigens kan dit ook met de genen van de mannen te maken hebben. Interessant zou zijn om een dergelijk onderzoek te doen met mannen in India uit een Europese genetische "pool".

Kurkuma is helend voor lever, gal, darmen, longen en het bloed en heeft krachtige kankerwerende en ontstekingsremmende eigenschappen. Het is anti-bacterieel, anti-schimmel, anti-parasitair en ook anti-viraal. Het is ook een natuurlijk antioxydant. Kurkuma is een van de krachtigste en meest veelzijdige natuurlijke geneesmiddelen en een van de belangrijkste medicijnen uit de Indische en Chinese geneeskundige traditie. In de Ayurveda geneeskunde is het medicijn nummer een!
De toepassingen van kurkuma tegen kanker zijn dus veelbelovend. Maar er zijn nog onvoldoende mainstream wetenschappelijke gegevens over het effect bij mensen met kanker, waardoor het ook nog niet veel wordt toegepast. Het probleem is, dat dit soort onderzoek ook nauwelijks plaatsvindt. En dat heeft helaas alles met commercie te maken. Kurkuma is namelijk 'niet-patenteerbaar'. Dat wil zeggen: op kurkuma is – net als op alle natuurlijke stoffen – geen patent aan te vragen. En dus is de verkoop niet exclusief voorbehouden aan degene die het onderzoekt. Curcumine (in Kurkuma) is met andere woorden niet lucratief. Als wetenschapper gaan mijn tenen dan sceptisch krullen, want dat is mij zo geleerd, maar mijn onderzoek leert ook dat de berichtgeving rond opmerkelijke resultaten met curcumin zó hardnekkig is en de bestaande onderzoeken zó professioneel zijn uitgevoerd dat ik toch geneigd ben aan te nemen dat veel bevindingen juist zijn en de farmaceutische industrie dit gegeven inderdaad doodzwijgt. Googelen op: Curcumin of Curcumine is zeer verhelderend.

Opneembaarheid (bioavailability) van Curcumine.
Een probleem met Curcumine, dat de farmaceutische industrie in de kaart speelt, is dat de opname van deze stof in het lichaam niet optimaal is. Wanneer het in het eten zit, nemen we er maar een beperkt deel van op. Dat maakt de stof wel heel geschikt voor plaatselijke behandeling en dat is ook gebleken uit het dieronderzoek: op vrijwel alle kankers van het maag-darmsysteem heeft kurkuma een gunstige invloed. Maar voor de verdere werking in het lichaam is een goede opname natuurlijk essentieel.

Olie/vet-oplosbaarheid van curcumine
Curcumin is slecht wateroplosbaar, vandaar dat het absoluut niet wordt opgenomen in de K-Mg-bruispoeder preparaat in de vorige posting. Het is wél goed vet/olie -oplosbaar. Het UCLA liet ook zien dat curcumine samen met visolie bood tegen cognitieve tekortkomingen, maar schrijver deses vermoedt dat dit voornamelijk komt omdat curcumine gewoon goed vet/olie-oplosbaar is. Voor een goede resorbtie van curcumine door de darmwand zal het toevoegen van Kurkuma aan vetten en oliën in de bereiding van het voedsel veel doelmatiger zijn. Nóg effectiever is het door het vet-compartiment een groot oppervlak te geven door dit te emulgeren en/of te binden zoals dit in sausen, jus, milks, gebonden soepen, etc. gebruikelijk is. Als de curcumine eenmaal is opgenomen door de darmwand doet zich een ander probleem voor. Curcumine wordt al in de 1e leverpassage verwijderd of onwerkzaam gemaakt. Het komt dan toch niet/nauwelijks in het lichaam terecht. We kunnen echter het snelle metabolisme van curcumine in de lever sterk vertragen, zegmaar de lever "foppen".

Zwarte Peper / piperine)
Uit onderzoek is gebleken dat de toevoeging van een kleine hoeveelheid zwarte peper (dankzij de stof piperine, bv 20 mg) de serumconcentratie van curcumine vele malen verhoogt; volgens sommige berichten tot wel 2000 maal bij de rat en in de mens zonder nadelige effecten. Opmerkelijk is dat hiervoor maar weinig piperine (5-7%, in zwarte peper) nodig is. Piperine remt het metabolisme van curcumine in de lever aanmerkelijk waardoor het nu toch in de bloedsomloop komt. De combinatie van curcumine en piperine in een vet/olie-gedragen farmaceutische formulering ligt dus voor de hand. Deze farmaceutische formuleringen zijn gewoon in de winkel te koop of verkrijgbaar op het internet.

De prijzen van dit soort preparaten zijn erg hoog en dat zal voor velen en zeker de prepper niet erg aantrekkelijk zijn. De prepper zal streven naar goedkope preparaten die liefst in grote hoeveelheden zijn te preppen. Ik heb een receptuur gevonden op het internet die voldoet aan de hierboven genoemde criteria: Om de opname te verbeteren en de smaak te verzachten kunt u het volgende doen: kurkuma mengen met zwarte peper, een paar lepels (lijnzaad- of olijf)olie en wat yoghurt. Eventueel kunt u als smaakmaker een beetje honing toevoegen. U kunt dit dagelijks gebruiken, bij het ontbijt of het avondeten.
Gezien de hierboven genoemde criteria: olie-oplosbaar, aanwezigheid van piperine (uit zwarte peper) en geëmulgeerd (yoghurt) is dit recept in de ogen van een chemicus erg geraffineerd!
Interessant, maar u zult geen beschikking hebben over yoghurt WTSHTF. Ik heb nagedacht over dit thema en ben tot de conclusie gekomen dat de meest eenvoudige en goedkope oplossing is zelf een "curry" te bereiden op basis van gemalen geelwortel (kurkuma) en fijn gemalen zwarte peper, waarin de curcuma overheerst. U moet hier zelf op smaak mee experimenteren en wel nú zodat u er een gewoonte van maakt. Uw eigen poeder-mix verwerkt u dan bij koken, bakken en braden voornamelijk in het vet/olie-compartiment van uw gerecht voor een optimale darmwand-passage. Er is in dit forum al meer dan eens sprake geweest hoe je met kruiden/specerijen de SHTF brouwsels een beetje kunt oppeppen. We kunnen nu met deze "farmaceutische formulering", deze WTSHTF-curry, het aangename met het heilzame combineren.

Edit: Aanvulling:

Op het internet is wederom een "farmaceutische formulering" gevonden op basis van Kurkuma. De "Golden Milk" met de volgende eigenschappen:


Anti-carcinogenic.
Helps maintain cholesterol levels.
Promotes digestive health.
Liver detoxifier.
Regulates metabolism and weight management.
High blood pressure.
Memory and brain function.
Various skin conditions.
Neurological disorders.
Lowers Triglycerides

User avatar
Peerke
Posts: 3388
Joined: Thu Oct 15, 2015 7:05 pm
Location: West Brabant
Has thanked: 9 times
Been thanked: 3 times

Re: Calcium-Magnesium-Kalium Combi-preparaten (bereiding-recept)

Post by Peerke »

Mooie post.

Ik heb een mengsel gemaakt van mierikswortel, ui, knoflook, gember, hete peper en kurkuma in appelciderazijn. Het is een enorm krachtig middel.

Zie ook `natuurlijk sterkste antibioticum´.
All is one, and one means two to me.

User avatar
SurfEasy
Posts: 379
Joined: Tue Feb 06, 2018 9:44 am
Has thanked: 10 times
Been thanked: 0

Re: Calcium-Magnesium-Kalium Combi-preparaten (bereiding-recept)

Post by SurfEasy »

Een bescheiden aanvulling:
Ook die lijkt me belangrijk in combinatie wat de heer Vheeswijk al heeft beschreven: https://healthwatch.eu/nl/is-galanga-la ... nde-kruid/

Ook rode Pepers past goed bij dit onderwerp: Hete peper tegen kanker
Naast de antibacteriële werking gaat capsaïcine kanker tegen. Wetenschappelijk onderzoek op muizen heeft uitgewezen dat kankercellen zichzelf kapot maken als ze de scherpe stof binnen krijgen. Dat wordt apoptose genoemd. Met name prostaatkanker wordt voorkomen door het eten van hete peper.
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ge ... gen-kanker
Mvg,
JenA
JJ&A
J.J
Johannes

User avatar
SurfEasy
Posts: 379
Joined: Tue Feb 06, 2018 9:44 am
Has thanked: 10 times
Been thanked: 0

Re: Calcium-Magnesium-Kalium Combi-preparaten (bereiding-recept)

Post by SurfEasy »

Even snel want we gaan slapen.

Kurkuma bestrijdt kanker beter dan chemotherapie. Dit is wat de wetenschap erover zegt
https://www.ninefornews.nl/kurkuma-best ... otherapie/
Mvg,
JenA
JJ&A
J.J
Johannes

User avatar
wodan
Posts: 3205
Joined: Wed Oct 14, 2015 3:06 pm
Location: In mijn hamster ren in Vlaanderen
Has thanked: 14 times
Been thanked: 9 times

Re: Calcium-Magnesium-Kalium Combi-preparaten (bereiding-recept)

Post by wodan »

Kurkuma ondersteunt het eigen afweer systeem op een bepaalde manier.
Maar stellen dat dit 'beter' werkt dan de verzamelterm chemotherapie is de waarheid verdraaien dat het geen naam heeft,
dat is klinkklare onzin. Voor SOMMIGE kankers heeft het echter wel degelijk goed effect, voor anderen weinig tot geen.
Beetje info: https://www.kanker.be/voedingssupplementen/20437
“Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.” -- Benjamin Franklin
"Peaceful majority is irrelevant if they do nothing ..." -- Brigitte Gabriel
De twee belangrijkste metalen zijn unaffordium en unobtainium...
We hebben het ongelooflijk goed, maar niemand is nog content. -- E. Geenen.
"The true Soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him." - GK Chesterton.
"Socialism is a shitty idea in theory and an immoral idea in practice" --Ben Shapiro
"We should be one and undivided, equal and free" -- Robin Hood

User avatar
SurfEasy
Posts: 379
Joined: Tue Feb 06, 2018 9:44 am
Has thanked: 10 times
Been thanked: 0

Re: Calcium-Magnesium-Kalium Combi-preparaten (bereiding-recept)

Post by SurfEasy »

Mooi dat je dit er bij hebt gezet Wodan, je moet inderdaad dingen van verschillende kanten bekijken.
En nooit over één nacht ijs gaan (NL gezegde).
Ik ga de snelkoppeling zeker opslaan bij het onderwerp kurkuma en Kanker in onze opslagen gegevens.
Mvg,
JenA
JJ&A
J.J
Johannes

Post Reply